startpagina

Wingerdstraat 14
3000 Leuven
tel. 016 28 47 90
fax. 016 20 44 45

 :: actueel
 :: algemeen
 :: verenigingsleven
 :: kleinschalige
    woningen

 :: dagcentra
 :: kortverblijf
 :: zorgflats
 :: in beeld
 :: ligging
 :: contact

volg ons op Facebook

 :: organisatie
 :: aangewezen
    geneesheren

 :: pedicure
 :: klachtenprocedure
 :: partners in zorg
 :: vacatures
 :: scholen & stagiaires
 :: vrijwilligers
 :: participatieraden
 :: giften

 :: lokaal
    dienstencentrum

    grand café

 :: expertisecentrum
    dementie - MEMO

 :: kwaliteitsprojecten
 :: maaltijdgebeuren
 :: huiskrant
 :: jaarverslagen
 :: inspectieverslagen

 :: in de belangstelling

 :: zingeving & zorg

 :: english

  Zoeken via Google:
 

De Wingerd
woonzorgcentrum

ZorgflatsVeel mensen met chronische zorgvragen zetten zich af tegen een opname. Ze voelen zich niet thuis in de vreemde omgeving waar ze hun gebruikelijke levenswijze nauwelijks kunnen voortzetten. Dat is zowel voor de cliënt als de familie een probleem.

De kleinschalige groepswoning is een goed alternatief. Bewoners hebben een kamer die ze naar eigen smaak kunnen inrichten, de dagelijkse gang van zaken sluit zoveel mogelijk aan op wat men gewend is en begeleiders respecteren de autonomie van de cliënt. Ook de vormgeving draagt bij aan de huiselijkheid. De schaalgrootte is te overzien, de woningen staan in de wijk. Dit alles versterkt het gevoel dat de cliënt niet in een instelling, maar in zijn of haar eigen huis woont.

De Wingerd heeft veel expertise opgebouwd over kleinschalig genormaliseerd wonen en zorg op maat van haar bewoners. Het is voor ons een uitdaging deze expertise volop toe te passen en te blijven verdiepen in het nieuwe woonzorgcentrum dat op 15 september 2008 zijn deuren opende.

Dit woonzorgcentrum werd integraal gebouwd volgens de principes van het 'Kleinschalig Genormaliseerd Wonen' met groepen van 8 tot maximaal 15 bewoners, als vertaling van ons streven naar 'meer kwaliteit van leven' voor ouderen met dementie. We laten het zorgaanbod en de woonomgeving naadloos aansluiten op onze belevingsgerichte benadering: een herkenbare, huislijke en vertrouwde leefomgeving, vraaggestuurde zorg op maat met het oog op het bevorderen van de autonomie, veiligheid en geborgenheid.

Deze website wil voor u een eerste kennismaking zijn. Indien u meer inlichtingen wenst, nodigen wij u graag uit voor een bezoek.

Nuttige adressen, e-mail gegevens en telefoonnummers vindt u op onze contact pagina.

De tarieven van onze centra voor dagverzorging, centrum voor kort verblijf, kleinschalige woningen en zorgflats zijn online raadpleegbaar.

 

 

 
 

terug naar startpagina